IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi
   ENGLISH
BİLDİRİ ÖZETLERİ Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4 ebadındaki kağıda Microsoft Office Word programı kullanarak 12 punto Times New Roman Tur fontu ile yazılarak gönderilmelidir. Bildiri özetinde bildiri tam başlığının altında yazarların unvanları ile birlikte ad ve soyadları, iletişim adresleri, e-posta bilgileri yer almalıdır. Bildiri özetleri 15.05.2019 tarihine kadar etkinlik iletişim adresine ([email protected]) gönderilmelidir. Gönderilen özetlerin içeriği kongre kurulları tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra kongreye uygun olup olmadığı belirlenecek ve 31.05.2019 tarihinde www.bakimkongresi.org adresindeki web sayfamızdan ilan edilecektir. Özetleri kongre kapsamına uygun bulunan bildirilerin tam metinlerinin 12.07.2019 tarihine kadar kongre sekretaryasına ulaştırılması gerekmektedir. Kongre kapsamında sunulması uygun görülen bildiriler 31.07.2019 tarihinde ilan edilecektir. Araştırmacıların özellikle Akademisyenlerin özgün bilimsel ve teknolojik araştırmalarını içeren bildirilerle katılımını ve bu alanda araştırmalar yapılmasına teşvik etmek, gerek Kongreyi gerekse dergiyi bilimsel bir platform olarak daha üst düzeye taşıyabilmek amacıyla, Kongre‘ ye teklif edilen , Uluslararası Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmiş olan Bilimsel ve Teknolojik araştırma oturumlarında, panelde sunulan bildirilerin Mühendis ve Makina, Endüstri Mühendisliği ya da Tesisat Mühendisliği dergilerinde yayınlanacaktır.
BİLDİRİ GÖNDER
Tam metinleri gönderme kuralları için tıklayınız.
DELEGE KATILIM FORMU