IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi
   ENGLISH
BİLDİRİ KONULARI
  • Güvenilirlik Mühendisliği
  • Sanayi Devrimlerinde Bakımın Gelişimi
  • Bakımcı, Bakım Mühendisi Yetkinliği ve Bakım Teknikleri
  • Toplam Üretken Bakım(TPM)
  • Dördüncü Sanayi Devriminde Bakım
  • Türkiye'de Bakım Mühendisliği
  • Bakım Mühendislerinin Türkiye ve Dünyada Çalışma Şartları
  • DELEGE KATILIM FORMU