X. International Maintenance Technologies Congress and Exhibition
   TÜRKÇE
Publication Topics
 • Sürdürülebilir Biyogüvenlikli Sistemlerin Tasarımı
 • Biyogüvenlik için Bakım Teknikleri
 • Bakımda Nesnelerin İnterneti
 • Bakımda Otomasyon Sistemleri
 • Otomasyon Sistemlerinin Bakımı
 • Yağ Analizi İle Kestirimci Bakım
 • Bakımda Yağlama
 • Bakım Sistemlerinde Büyük Veri Yönetimi
 • Bakım Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımı
 • Güvenilirlik Mühendisliği
 • Bakımcı, Bakım Mühendisi Yetkinliği ve Bakım Teknikleri
 • Toplam Üretken Bakım (TPM)
 • Dünyada ve Türkiye’de Bakım Mühendisliği
 • Bakımda İşçi Sağlığı ve Güvenliği
 • Delegate Participation Form